Scaldis
 • Wij verhuren, onderhouden en verkopen beroepskledij
 • Wij verhuren, onderhouden en verkopen beroepskledij

Verdeling in individuele kasten

Verdeling in kasten
 • Individuele kasten en verzamelkasten worden in de kleedkamer geplaatst (of op een bereikbare plaats bijvoorbeeld in de gang). Zo beschikt iedere medewerker over een individueel afsluitbaar vak.
 • Onze commerciële dienst zorgt voor de etikettering van de kasten (volgens onze nummering).
 • De vuile kledij wordt in een verzamelkast na gebruik gedeponeerd zodat een volledige scheiding tussen proper en vuil gewaarborgd wordt.
 • Wekelijks komt de chauffeur van Scaldis St Martin de propere kledij in elk individueel vakje opbergen en de vuile kledij uit de verzamelkast ophalen.
 • Iedere drager beschikt over een persoonlijk sleuteltje, waarmee het vakje geopend kan worden.
 • Bij levering van de kasten, worden 2 sleuteltjes per vakje voorzien (1 voor de drager en 1 als reserve). De verantwoordelijke beschikt ook over een sleutel waarmee het centrale slot geopend kan worden.
 • De vakjes dienen enkel voor het opbergen van de werkkledij (en niet voor persoonlijke zaken).
 • Bij verlies van beide sleuteltjes (voor de vakjes) kan het slot vervangen worden.
 • Wanneer een drager het bedrijf verlaat, wordt het vakje leeggemaakt zodat het vakje toegekend kan worden aan iemand anders. Belangrijk is dat de persoon zijn sleutelje aan de verantwoordelijke overhandigt.

Scaldis St Martin is sedert november 1997 ISO 9001 gecertificeerd.